PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

Titlul proiectului: ”Sporirea capacităților Asociației de a oferi servicii de calitate pentru femei și copii – supraviețuitori ai violenței în familie”

Perioada de implementare:  2012 până în prezent.

Scop: Oferirea unui sprijin de bază ,,Casei Mărioarei”, astfel încât aceasta să poată furniza servicii de calitate (juridice, psihologice, medicale și adăpost) femeilor și copiilor – victime ale violenței domestice în Moldova.

Obiectiv: să ofere sprijin de bază ,,Casei Mărioarei”, permițându-i să-și promoveze obiectivele strategice cheie prin

 • Îmbunătățirea serviciilor furnizate de ,,Casa Mărioarei” femeilor supraviețuitoare ale violenței domestice și copiilor lor (servicii sociale, psihologice, juridice, medicale și adăpost).
 • Creșterea gradului de conștientizare pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor prin munca cu bărbați și băieți.
 • Consolidarea capacităților și parteneriatelor cu autoritățile și organizațiile care oferă servicii femeilor victime ale violenței domestice.

Rezultate obținute:

 • Îmbunătățirea serviciilor

Anual, Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei” oferă gratuit servicii de asistență socială, psihologică, medicală, juridică și adăpost pentru circa 800 de femei și copii, victime ale violenței în familie.

 • Creșterea gradului de conștientizare

Rezultatul se bazează în mare măsură pe  implimentarea proiectului „Tata-Școală: pas cu pas”,care se desfășoară pe 3 obiective:

Obiectivul 1: Creșterea motivației bărbaților și a taților de a participa la dialogul privind egalitatea de gen, de a fi implicați activ în creșterea și educarea copiilor, precum și în dezvoltarea abilităților lor parentale.

Obiectivul 2: Dezvoltarea abilităților de formatori pentru cel puțin 10 persoane, pe baza programului pentru formatori din cadrul proiectului „Tata-Școală: pas cu pas”.

Obiectivul 3. Implicarea bărbații în procesul de creștere și educare a copiilor și împărțirea responsabilităților gospodăriei, ca strategie de prevenire a violenței domestice.

 În cadrul proiectului au fost pregătiți 20 traineri/formatori, au fost implicați în discuții 146 bărbați/băieți,motivați să învețe și să-și schimbe comportamentul, totodată conform statisticii paginii de Facebook ”Tata-Școala”, 580 de persoane s-au arătat interesate de acest proiect.

 • Consolidarea capacităților și parteneriatelor

Asociația ”Casa Mărioarei” este un centru de resurse pentru echipele multidisciplinare în abordarea cazurilor de violență în familie prin: elaborarea materialelor informative, programelor educaționale de promovare a egalității de gen, organizează diverse activități atât cu specialiștii în domeniu (asistenți sociali, polițiști, medici, pedagogi, studenți, etc.), cât și cu primari și consilieri din localitățile din țară, axate pe probleme de protecție socială, acordarea de asistență psihologică și juridică victimelor violenței în familie.

Majoritatea membrilor echipei  de lucru au cel puțin 15 ani de activitate la Casa Mărioarei, iși cunosc bine responsabilitățile, pe care permanent le perfecționează  prin participarea la diverse activități naționale și internaționale.

Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei” pune accent deosebit pe dezvoltarea parteneriatelor în realizarea scopului, participând la toate activitățile din cadrul Coaliției Naționale „Viața fără violență”, a Platformei pentru egalitatea de gen și a rețelei WAVE. Membrii asociației continuă să participe la întâlnirile organizate de UN WOMEN, OSCE, ambasadele SUA, Suedia, Delegației UE etc. În calitate de membri ai Consiliului interministerial, membrii echipei participă  activ la toate ședințele. Un parteneriat nou este  Fundația Te Doy cu care activam în cadrul proiectului  “Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”.

Titlul proiectului: „Tata-Școală: pas cu pas”

Perioada de implementare: ianuarie 2020 – februarie 2021

Scop: Prevenirea violenței în familie prin promovarea implicării bărbaților în creșterea și educația copiilor și în partajarea responsabilităților casnice.

Rezultate obținute:

 • crearea paginii de Facebook și Instagram ,,Tata-Școală”;
 • crearea grupului de coordonatori locali din diverse regiuni ale țării;
 • implicarea persoanelor în discuțiile on-line (154), organizate atât de către coordonatorii locali, cât și de către voluntari;
 • crearea unui grup de persoane de resurse format din tați-exemplu, cu influență pozitivă în societate (medici, jurnaliști, bucătari, polițiști etc.)
 • organizarea evenimentului: ,,Discuții on-line cu tați implicați”, la care au participat persoanele de resurse și alte persoane interesate;
 • selectarea unui grup de formatori și instruirea acestora de către experții naționali și internaționali ( 20 persoane);
 • elaborarea/ editarea ghidului pentru formatori „Învăț să fiu tată”;
 • elaborarea/editarea programului pentru formatori „Învăț să fiu tată”;
 • elaborarea/editarea materialelor promoționale (calendare, agende, spoturi video);
 • organizarea atelierului de instruire a formatorilor în baza gidului ,,Învăț să fiu tată”;
 • organizarea evenimentului de încheiere a proiectului, înmânarea certificatelor de formator;
 • organizarea de către formatori a sesiunilor cu tați / mame.