PROIECTE FINALIZATE

Titlul proiectului: “Prevenirea violenței în bază de gen prin metode inovative de educație aplicate tinerilor”

Perioada de implementare – 15.07.2017 – 15.02.2018

Scop: Instruirea prin metode inovative și interactive a unui un grup de tineri cu vârsta de 16-18 ani din satul Bardar cu privire la modul de identificare a instrumentelor ascunse de agresiune  utilizate de agresor și cooperarea  acestuia cu echipa multidisciplinară locală pentru prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.

Rezultate obținute:

 • Au fost organizate 3 training-uri de instruire și 3 workshop-uri pentru 19 membri ai Consiliului Local de tineret din s. Bardar (9 băieți și 10 fete), prin diverse metode şi activităţi de educaţie non-formală, tinerii participanţi au cunoscut parametrii sistemului de familie.
 • Au fost organizate 2 training-uri pentru echipele multidisciplinare privind îmbunătățirea metodelor de acordare a sprijinului victimelor violenței în bază de gen și 2 workshop-uri pentru membrii echipelor multidisciplinare teritoriale din or. Ialoveni și membrii Consiliului Local de Tineret pentru elaborarea unui plan comun de acțiune privind prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.
 • De asemenea, grupul de tineri în colaborare cu experții proiectului au eleborat un buclet informativ pentru tineri privind instrumentele ascunse utilizate de agresor.

Titlul proiectului: “Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”

Perioada de implementare – 01.10.2016 – 30.09.2019

Scop: Creșterea protecției victimelor violenței în bază de gen și sporirea capacităților echipelor multidisciplinare la nivel comunitar privind prestarea unor servicii complete și asistență eficientă a victimelor violenței în bază de gen.

În cadrul proiectului, 3 organizații partenere Asociației Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” și RCTV “Memoria” au pus în aplicare mecanismul pilot de asistență și reabilitare gratuită a persoanelor care suferă de violență în familie. Asociația Promo-LEX a acordat asistență juridică gratuită, Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” a oferit adăpost temporar și asistență psihologică, iar Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” a oferit asistență medicală și psihologică.

Rezultate obținute:

 • A fost realizat un studiu privind „Atitudinea, gradul şi modul de implicare a membrilor echipelor multidisciplinare în procesul de identificare şi asistare a cazurilor de violenţă în familie”, la care au participat 110 respondenți din circa 20 de localități.
 • A fost elaborat Ghidul  pentru echipele multidisciplinare teritoriale privind abordarea cazurilor  de violență în familie, conținutul căruia a fost consultat cu circa 70 de membri ai EMT în cadrul a 3 evenimente regionale ( Glodeni, Cahul și Ialoveni) . La elaborarea Ghidului au fost luate în considerație propunerile și sugestiile participanților la mesele rotunde din teritoriu.
 • O masă rotundă la Chișinău cu participarea membrilor grupurilor și platformelor de lucru relevante (Consiliul Coordonator Interministerial, în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie, Coaliția Națională „Viața Fără Violență în Familie, UN Women, MAI, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației,  Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei, Inspectoratul Național de Probațiune).
 • Au fost instruiți circa 150 membri ai echipelor multidisciplinare din 42 localități din 7 raioane (Fălești, Ungheni, Rezina, Ștefan Vodă, Criuleni, Căușeni și Telenești).
 • În total, au fost organizate 20 seminare de instruire pentru 500 de membri ai EMT privind utilizarea Ghidului.

Titlul proiectului: ”Localizarea programului COMMIT pentru abilitarea femeilor în Moldova”

Perioada de implementare: 14.09.2015 – 31.12.2015

Scop: Creșterea numărului autorităților publice locale care sunt conștiente de problemele violenței cu care se confruntă femeile și care au capacități sporite de a presta servicii victimelor violenței în familie, inclusiv localizarea inițiativei COMMIT / UNiTE la nivel comunitar.

Rezultate obținute:

 • Au fost desfășurate 13 ateliere de instruire în 50 de localități din raioanele Cahul, Rezina, Strășeni, Telenești, Șoldănești, Ungheni, Ștefan-Voda, Căușeni, Glodeni, Orhei, Ialoveni și Chișinău. Au participat 255 de primari și consilieri din aceste localități.
 • Au fost consolidate capacitățile a 144 de primari; ei au semnat un Angajament prin care și-au asumat responsabilitatea de a întreprinde în comunitățile lor acțiuni în vederea combaterii violenței față de femei și fete.
 • A sporit nivelul de conștientizare și capacitățile prestatorilor de servicii din cadrul Birourilor Comune de Informare și Servicii raionale privind abordarea fenomenului violenței față de femei, inclusiv prin cooperarea acestora cu APL de nivelul 1.
 • Încheierea Campaniei Internaționale ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” a avut loc în orașul Ialoveni. La eveniment au participat circa 200 de persoane, dintre care 155 reprezentanți ai administrației publice locale și centrale – primari, consilieri locali.
 • De asemenea, au fost reprezentanți ai UN Women, Delegației UE în Moldova, Ambasadorul Suediei, memebri ai Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”, reprezentanți ai ONG-urilor locale.

Titlul proiectului: ”Consolidarea capacităților Asociației de a oferi servicii calitative femeilor și copiilor supraviețuitori ai violenței domestic”

Perioada de implementare: 09.2014 – 03.2015

Finanțator: Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANID

Scop: Asigurarea serviciilor de calitate (asistență juridică, psihologică, socială, medicală primară și adăpost) femeilor și copiilor lor, care au supraviețuit violenței domestice, pentru a asigura reintegrarea lor socială și economică în societate.

Rezultate obținute:

 • 577de femei au beneficiat de asistenţă complexă (consiliere primară, informare, consiliere psihologică individuală și de grup, inclusiv consiliere cuplu mamă-copil/copii, servicii juridice cu emiterea a 7 ordonanțe de protecție şi 7 procese de judecată câştigate).
 • 55 femei şi copiiidânselor au beneficiat de cazare în adăpost.
 • Au fost publicate și distribuite peste 400 buclete informative.
 • 86 de actorii comunitari responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în familie au fost mai informaţi şi mai capacitaţi de a referi cazuri de violenţă domestică.

Titlul proiectului: “Servicii de consultanţă socială, juridică, psihologică si medicală pentru victimele violenţei în familie.”

Perioada de implementare – 2010 – 2014

Finanțator: Ajutorul Creştin din Moldova

Scop: implicarea echipelor multidisciplinare, autorităților locale, fețelor bisericști și a tinerilor în procesul de combatere a fenomenului violenței în familie.

Rezultate obținute:

 • Au fost organizate 6 training-uri în cadrul proiectului „Biserica Spune Nu Violenţei în familie” pentru feţe bisericeşti (localităţile – Cimişlia, Comrat, Leova, Cantemir, Cahul, Ceadîr-Lunga) aprilie 2013.
 • Un Seminar în cadrul Programului „Prevenirea violenţei domestice în regiunea de sud a Moldovei prin abilitarea tinerilor vulnerabili”, 25 iunie 2014.
 • De asemenea au fost organizate întâlniri cu membrii echipei multidisciplinare și adolescenți  cu tematica : Caracteristicile psihologice ale adolescenţilor. Mituri și realități. Moduri constructive de comunicare cu adolescenţii. Muncă corecțională. Factorii de risc în familie. Influența comportamentului violent în familie asupra dezvoltării adolescentului. Modul de colaborare cu structurile locale (consiliul primăriei, direcţia raională protecţia copilului, echipa multi-disciplinară, poliţia, şcoala, etc.) şi ONG-uri.

Titlul proiectului: „Repere – Voluntarii în Comunitate și Dezvoltare Organizațională”

Perioada de implementare: 2012-2013

Prin acest Program Peace Corps în Moldova acordă asistenţă organizaţiilor neguvernamentale din Moldova în dezvoltarea lor instituțională la nivel înalt, concentrându-se în principal pe îmbunătățirea managementului organizațional, consolidarea abilităţilor de conducere, crearea strategiei de strângere de fonduri locale.

Rezultate obținute:

Timp de doi ani voluntara Corpului Păcii Lindsay McDaniel a activat ca un adevărat membru al echipei. Ne-a susţinut şi ajutat mult în crearea strategiei de strângere de fonduri locale, precum și în sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul violenței în familie.

Titlul proiectului: „Reţeaua de „avocaţi” în domeniul violenţei în familie”

Perioada de implementare: 01.03.2012 – 01.12.2012

Scop: Susţinerea capacităţilor comunitare privind suportul pentru victimele violenţei în familie.
“Avocatul” (consultantul) în domeniul violenţei în familie (VF) – este persoana, care se bucură de respect în comunitate, are experienţă în domeniul VF şi abilitate de lucru în parteneriat. “Avocatul” este o sursă suplimentară pentru victimele violenţei domestice in localităţile rurale şi o punte de legatură cu Asociaţia “Casa Mărioarei” şi alte servicii din domeniul VF.
Rolul “avocaţilor” VF este de a oferi suport victimelor violenţei domestice şi de a servi drept resursă informaţională privind violenţa în familie în comunităţile lor.

Rezultate obținute :

 • Au fost instruiţi 18 “avocaţi” (consultanţi) VF din 18 localităţi ale ţării.
 • A fost creată Reţeaua de “Avocaţi” (consultanţi) VF din 18 localităţi din republică
 • 90% din “avocaţi” au organizat evenimente suplimentare în comunitățile lor, care au atras cel puțin 377 de participanti.
 • Mulţi dintre “avocați” se implică și sunt foarte activi în continuare pentru a stopa violența împotriva femeilor.
 • Despre proiect am vorbit în cadrul programului „Repere Sociale” la Radio “Moldova 1” am menționat obiectivele noastre, comunitățile din care au fost selectaţi “avocații” VF, precum și rolul lor în comunitățile de unde vin.
 • Acest proiect  a fost prezentat în cadrul reuniunii TCM OSCE în luna mai 2012: scopul şi obiectivele proiectului, rolul și responsabilitățile “avocaților” VF.

Titlul proiectului: Întroducerea de noi tehnologii în dezvoltarea capacităţilor interne a Centrului de asistență a victimelor violenţei domestic din cadrul Asociaţiei Împotriva Violenței „Casa Mărioarei”

Perioada de implementare:
01.02.2013 – 05.07.2013

Scop: consolidarea capacităţilor specialiştilor şi îmbunătățirea abilităţilor de lucru la calculator a beneficiarilor  pe perioada plasamentului .

  Acest proiect a avut drept scop procurarea a 3 calculatoare şi efectuarea a trei  training-uri  cu specialiștii și beneficiarele , având  drept scop îmbunătăţirea competenţelor fiecărui specialist în utilizarea calculatorului și a tehnologiilor pentru a eficientiza muncă acestora, de a integra tehnologiile în intervențiile lor cu beneficiarii, și de a folosi tehnologiile pentru a dezvolta abilitățile profesionale, îmbunătățirea abilităţilor de lucru la calculator a beneficiarilor, întroducerea resurselor on-line, precum și asigurarea accesului beneficiarelor la calculatoare.