Proiecte

 

Proiect: Prevenirea violenței în bazăde gen prin metode inovative de educație aplicate tinerilor

Finanțator: Canada Fund For Local Initiatives

Perioada de implementare – 15 iulie  2017 – 15 Februarie, 2018

Scop: Instruirea prin metode inovative și interactive a unui un grup de tineri cu vârsta de 16-18 ani din satul Bardar cu privire la modul de identificare a instrumentelor ascunse de agresiune și cooperarea cu echipa locală multidisciplinară pentru prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.

În cadrul proiectului, au fost organizate trei training-uri de instruire și 3 workshop-uri pentru 19  membri ai Consiliului Local de tineret din s. Bardar (9 băieți și 10 fete). Prin diverse metode şi activităţi de educaţie non-formală, tinerii participanţi au cunoscut parametrii sistemului de familie:

  •  sistemul de familie şi influenţa acestuia asupra dezvoltării formelor de comportament violent în familie;
  •   tacticile comportamentale violente pe care le foloseşte un agresor;
  •   limitele interne şi externe ale familiei funcţionale;
  •   pilonii de siguranţă ai unei familii sănătoase;
  •   miturile despre familie etc. 

De asemenea, au fost organizate 2 training-uri pentru echipele multidisciplinare privind îmbunătățirea metodelor de acordare a sprojinului vicitmelor violenței în bază de gen și 2 workshop-uri pentru membrii echipelor multidisciplinare teritoriale din or. Ialoveni și membrii Consiliului Local de Tineret pentru elaborarea unui plan comun de acțiune privind prevenirea și combaterea violenței în bază de gen.

 

Proiect: “Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, 

Finanțator: Delegația Uniunii Europene

Perioada de implementare – 1 octombrie  2016 – 30 septembrie  2019

Scop: Creșterea protecției victimelor violenței în bază de gen și sporirea capacităților echipelor multidisciplinare la nivel comunitar privind prestarea unor servicii complete și asistență eficientă a victimelor violenței în bază de gen.

În cadrul proiectului, 3 organizații partenere  Asociației Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” și  RCTV “Memoria” pun în aplicare mecanismul pilot de asistență și reabilitare gratuită a persoanelor care suferă de violență în familie. Asociația Promo-LEX acordă asistență juridică gratuită, Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” oferă adăpost temporar și asistență psihologică, iar Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” oferă asistență medicală și psihologică.

 Pînă în prezent, în cadrul activității “Elaborarea unui Ghid și instruirea echipelor multidisciplinare privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie” a fost realizat un studiu privind „Atitudinea, gradul şi modul de implicare a membrilor echipelor multidisciplinare în procesul de identificare şi asistare a cazurilor de violenţă în familie”,  la care au participat 110 respondenți din circa 20 de localități; a fost elaborat proiectul de Ghid  pentru echipele multidisciplinare teritoriale privind abordarea cazurilor  de violență în familie, conținutul căruia a fost consultat cu circa 70 de membri ai EMT în cadrul a 3 evenimente regionale ( Glodeni, Cahul și Ialoveni) și o masă rotundă la Chișinău cu participarea membrilor grupurilor și platformelor de lucru relevante (Consiliul Coordonator Interministerial, în domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie, Coaliția Națională „Viața Fără Violență în Familie, UN Women, MAI,  Ministerul Sănătății, Ministerul Educației,  Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei, Inspectoratul Național de Probațiune). La elaborarea Ghidului au fost luate în considerație propunerile și sugestiile participanților la mesele rotunde din teritoriu.  

În total, sunt planificate 20 seminare de instruire pentru 500 de membri ai EMT privind utilizarea Ghidului. La moment, au fost instruiți circa 150 membri ai echipelor multidisciplinare din 42  localități din 7 raioane(Fălești, Ungheni, Rezina, Ștefan Vodă, Criuleni, Căușeni și Telenești).

 

Proiect: ”Localizarea programului COMMIT pentru abilitarea femeilor în Moldova”

Perioada de implementare: 14 septembrie 2015 – 31 decembrie 2015

Fiunanțator: UN Women

 Scop: Creșterea numărului autorităților publice locale care sunt conștiente de problemele violenței cu care se confruntă femeile și care au capacități sporite de a presta servicii victimelor violenței în familie, inclusiv localizarea inițiativei COMMIT / UNiTE la nivel comunitar.

În cadrul proiectului au fost desfășurate 13 ateliere de instruire în 50 de localități din raioanele Cahul, Rezina, Strășeni, Telenești, Șoldănești, Ungheni, Ștefan-Voda, Căușeni, Glodeni, Orhei, Ialoveni și Chișinău. Au participat 255 de primari și consilieri din aceste localități.

Au fost consolidate capacitățile a 144 de primari; ei au semnat un Angajament prin care și-au asumat responsabilitatea de a întreprinde în comunitățile lor acțiuni în vederea combaterii violenței față de femei și fete.

A sporit nivelul de conștientizare și capacitățile prestatorilor de servicii din cadrul Birourilor Comune  de Informare și Servicii raionale privind abordarea fenomenului violenței față de femei, inclusiv prin cooperarea acestora cu APL de nivelul 1.

Încheierea Campaniei Internaționale  "16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen"  a avut loc în orașul Ialoveni. La eveniment au participat circa 200 de persoane, dintre care 155 reprezentanți ai administrației publice locale și centrale - primari, consilieri locali. De asemenea, au fost reprezentanți ai UN Women, Delegației UE în Moldova, Ambasadorul Suediei, memebri ai Coaliției Naționale "Viața fără violență în familie", reprezentanți ai ONG-urilor locale.

 

Proiect ”Consolidarea capacităților Asociației de a oferi servicii calitative femeilor și copiilor supraviețuitori ai violenței domestic”

Perioada de implementare: 09/2014 – 03/2015

Finanțator: Fundația Est-Europeană

Scop: Asigurarea serviciilor de calitate (asistență juridică, psihologică, socială, medicală primară și adăpost) femeilor și copiilor lor, care au supraviețuit violenței domestice, pentru a asigura reintegrarea lor socială și economică în societate.

În perioada implementării proiectului 577 de femei au beneficiat de asistenţă complexă (consiliere primară, informare, consiliere psihologică individuală și de grup, inclusiv consiliere cuplu mamă-copil/copii, servicii juridice cu emiterea a 7 ordonanțe de protecție şi 7 procese de judecată câştigate). Totodată, 55 femei şi copiii dânselor au beneficiat de cazare în adăpost.

Cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANID au fost publicate și distribuite peste 400 de buclete informative, iar 86 de actorii comunitari responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în familie au fost mai informaţi şi mai capacitaţi de a referi cazuri de violenţă domestică.

 

Proiect: ”Sporirea capacităților Asociației de a oferi servicii de calitate pentru femei și copii – supraviețuitori ai violenței în familie”

Finanțator: OAK Foundation

Perioada de implementare: Din 2012 până în prezent.

Scop: Asigurarea accesului femeilor și copiilor lor, supraviețuitori ai violenței în familie, la servicii gratuite de înaltă calitate: sociale, juridice, psihologice, medicale primare și adăpost.

Anual în cadrul proiectului circa 1000 de femei și copii victime a violenței în familie beneficiază gratuit de servicii de înaltă calitate: asistență socială personală și telefonică, consultații juridice privind legislația națională, drepturile și obligațiile în condițiile legii, consiliere psihologică și psihoterapie individuală și în grup, asistență medicală primară. În jur de 80 de femei și copii victime beneficiază de protecție în adăpost cu condiții de trai pe termen mediu sau lung (6-12 luni) și monitorizare post-intervenție (6 luni).

64% dintre supraviețuitoarele VF, care au beneficiat de asistență și protecție au decis să trăiască o viață fără violență prin a face schimbări concrete în viața lor și de a începe să trăiască viața separat de agresor.

 Au fost elaborate un șir de programe educaționale, pe baza cărora se organizează diverse activități atât cu specialiștii în domeniu (asistenți sociali, polițiști, medici, pedagogi, studenți, etc.), cît și cu primari și consilieri din localitățile din țară.                                                                                 

În cadrul proiectului au fost organizate și desfășurate 112 de training-uri, work-shop-uri și mese rotunde axate pe probleme de protecție socială, acordarea de asistență psihologică și juridică victimelor violenței în familie. Publicul țintă al acestor training-uri, mai mult de 1450 de persoane, au fost primari, consilieri ai primăriilor, echipe regionale multidisciplinare, studenți de la Universitățile de Stat, Liberă, Pedagogică, de Științe Penale din Moldova, tineri, preoți, femei din penitenciare, etc.

Odată cu desfășurarea de training-uri și workshop-uri, menite să sensibilizeze populația cu privire la problemele violenței în familie, în cadrul campaniilor naționale și internaționale "16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen" au fost mobilizate peste 50 de comunități în care au fost organizate circa 500 de acțiuni, 70 flash-moburi și distribuite mai mult de 40500 de materiale informative elaborate.

 

Ajutorul Creştin din Moldova

Perioada de implementare - 2010 – 2014
Proiectul: “Servicii de consultanţă socială, juridică, psihologică si medicală pentru victimele violenţei în familie.”
6 training-uri în cadrul proiectului „Biserica Spune Nu Violenţei în familie”
pentru feţe bisericeşti (localităţile - Cimişlia, Comrat, Leova, Cantemir, Cahul, Ceadîr-Lunga) aprilie 2013.
Seminar în cadrul Programului „Prevenirea violenţei domestice în regiunea de sud a Moldovei prin abilitarea tinerilor vulnerabili”, 25 iunie 2014.

Caracteristicile psihologice ale adolescenţilor. Mituri și realități.
Moduri constructive de comunicare cu adolescenţii. Muncă corecțională.
Factorii de risc în familie.
Influența comportamentului violent în familie asupra dezvoltării adolescentului.

Rolul feţelor bisericeşti în prevenirea şi combaterea VF:
1. semnalmente în recunoaşterea atât a victimei, cît şi a agresorului
2. Ciclul de violenţă în familie.
3. Planul de siguranţă pentru victimă.

Legislaţia în domeniul asistenţei sociale.
Pachetul de documente necesare şi lucrul concret cu actele suplimentare.

Modul de colaborare cu structurile locale (consiliul primăriei, direcţia raională protecţia copilului, echipa multi-disciplinară, poliţia, şcoala, etc.) şi ONG-uri.

 

Proiect: Repere – Voluntarii în Comunitate și Dezvoltare Organizațională
Perioada de implementare: 2012-2013
Prin acest Program Peace Corps în Moldova acordă asistenţă organizaţiilor neguvernamentale din Moldova în dezvoltarea lor instituțională la nivel înalt, concentrându-se în principal pe îmbunătățirea managementului organizațional, consolidarea abilităţilor de conducere, crearea strategiei de strângere de fonduri locale.
Voluntarii sunt de obicei repartizaţi în sate și centre raionale, și mulți ajung să lucreze cu mai multe organizații, cu scopul de a îmbunătăți operațiunile manageriale ale organizațiilor partenere. Adesea, ei se concentrează pe colaborerea directă cu membrii comunității deservite: tineri, pensionari, orfani, șomeri, persoane în dificultate.
Timp de doi ani voluntara Corpului Păcii Lindsay McDaniel a activat ca un adevărat membru al echipei. Ne-a susţinut şi ajutat mult în crearea strategiei de strângere de fonduri locale, precum și în sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul violenței în familie.

 

Proiect: „Reţeaua de „avocaţi” în domeniul violenţei în familie”
Finanţator: Ambasada SUA
Perioada de implementare: 01/03/2012 - 01/12/2012
Scop: Susţinerea capacităţilor comunitare privind suportul pentru victimele violenţei în familie.
“Avocatul” (consultantul) în domeniul violenţei în familie (VF) – este persoana, care se bucură de respect în comunitate, are experienţă în domeniul VF şi abilitate de lucru în parteneriat. “Avocatul” este o sursă suplimentară pentru victimele violenţei domestice in localităţile rurale şi o punte de legatură cu Asociaţia “Casa Mărioarei” şi alte servicii din domeniul VF.
Rolul “avocaţilor” VF este de a oferi suport victimelor violenţei domestice şi de a servi drept resursă informaţională privind violenţa în familie în comunităţile lor.
1. Au fost instruiţi 18 “avocaţi” (consultanţi) VF din 18 localităţi ale ţării.
2. A fost creată Reţeaua de “Avocaţi” (consultanţi) VF din 18 localităţi din republică.
3. 90% din “avocaţi” au organizat evenimente suplimentare în comunitățile lor, care au atras cel puțin 377 de participanti.
4. Mulţi dintre “avocați” se implică și sunt foarte activi în continuare pentru a stopa violența împotriva femeilor.

Mass-Media
Am vorbit în cadrul programului "Repere Sociale" la Radio “Moldova 1” pe data de 9 iunie 2012 cu privire la proiect, obiectivele noastre, comunitățile din care au fost selectaţi “avocații” VF, precum și rolul lor în comunitățile de unde vin. Am prezentat de asemenea, acest proiect în cadrul reuniunii TCM OSCE în luna mai 2012: scopul şi obiectivele proiectului, rolul și responsabilitățile “avocaților” VF.

 

Titlul Proiectului: Introducerea de noi tehnologii în dezvoltarea capacităţilor interne a Centrului de asistență a victimelor violenţei domestic din cadrul Asociaţiei Împotriva Violenței "Casa Mărioarei"
1 februarie 2013 – 5 iulie 2013
scop consolidarea capacităţii specialiştilor şi beneficiarilor de a utiliza şi de a avea acces la calculatoare şi la tehnologii în lucrul acestora la centrul de asistenţă a victimelor violenţei domestic. Acest proiect îşi propune atingerea acestor obiective prin procurarea a 3 calculatoare şi efectuarea a două training-uri de bază, unul din training-uri are ca scop de a îmbunătăţi competenţele fiecărui specialist în utilizarea calculatoarelor și a tehnologiilor pentru a îmbunătăți eficiența lor de muncă, de a integra tehnologiile în intervențiile lor cu beneficiarii, și de a folosi tehnologiile pentru a dezvolta abilitățile profesionale în timp ce celălalt training se va axa pe îmbunătățirea abilităţilor de lucru la calculator a beneficiarilor, introducerea resurselor on-line, precum și oferindu-le acces la calculatoare.

 

 

 

 

 

News

16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen

16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen

Cu fiecare zi,voluntarii nostri devin tot mai creativi. Ne bucurăm mult că avem susținători, pentru a combate violența în familie.

Orange Day!

Orange Day!

Campanie internaţională de prevenire şi combatere a violenţei împotriva femeilor şi fetelor.  sursa: AntiViolenta.md

Fii voluntar!

Fii voluntar!

Voluntariatul este o formă de activitate accesibilă şi constructivă pentru elevii şi studenţii care sunt gata să ofere o parte din timpul lor activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă în familie. Asociaţia Împotriva Violenţei în Familie"Casa Mărioarei" promovează activitatea de voluntariat oferind tinerilor posibilitatea de a se autodezvolta....

Implicăte!

Implicăte!

Paricipă la acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei în familie. Fii cel care poate face o schimbare. Doar împreună putem pune capăt durerii!

JoomShaper